PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

1. De verantwoordelijke voor de verwerking, Autarkie, respecteert de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
• Autarkie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

3. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Autarkie, Mermansstraat 15, 2300 TURNHOUT, BELGIË, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

4. Bij het aangaan van een abonnement wordt de Klant ingeschreven voor de nieuwsbrief. De Klant kan ontvangst hiervan op elk moment stopzetten door zich voor de nieuwsbrief uit te schrijven. Dit kan door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

5. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

6. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met de beheerder van WEND B.V. te Amsterdam, Nederland (Handelsnaam Pluvo) KvK-nummer 34242954, in het bezit van ISO 27001 certificering,  binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Autarkie verbonden is of met enige andere partner van WEND B.V. of AUTARKIE.
• Autarkie garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
• Autarkie heeft ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met WEND B.V. inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verantwoordelijkheid hierin.

7. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
• zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
• een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: administratie@autarkie.be.

8. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, Autarkie heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

9. Autarkie houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

10. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, mailt u dan naar administratie@autarkie.be.

11. De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Gebruik van cookies

1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Hierbij kan gedacht worden aan instellingen, zoals een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

2. ‘First Party Cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de website optimaal te functioneren. Door gebruik te maken van onze website, gaat u met deze cookies akkoord.

3. ‘Third Party Cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derde partijen zoals Facebook of Google Analytics. Vaak met een aanwezige marketing plug in. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker eerst toestemming geven.

4. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.