Siele vertelt …

Siele is vrijwilliger bij Autarkie

2 april, Wereld Autisme Dag

Een dag waarop men iedereen wil sensibiliseren rond autisme zodat we samen aan een maatschappij kunnen bouwen waarin er begrip is voor elkaar en we oog hebben voor autismevriendelijke omgevingen.

3 april, de volgende dag in de rij

Een dag waarop ik Autarkie graag in de kijker zet. De personen achter deze organisatie gaan elke dag vol enthousiasme aan de slag om jongeren en (jong-)volwassenen met ASS te ondersteunen in hun dagelijks leven. Dit door allerlei vormingen en onlinecursussen te ontwikkelen die nauw aansluiten bij de leefwereld van personen met ASS. Een tijdje geleden werd ik gevraagd om feedback te geven op een van deze vormingen. Deze vraag prikkelde mij meteen. Ik vind het namelijk enorm boeiend en uitdagend om enerzijds aan de slag te gaan met het creëren van autismevriendelijke omgevingen. Anderzijds vind ik het heel belangrijk om personen met autisme handvaten aan te reiken zodat ze zich goed kunnen voelen, ontwikkelen en functioneren binnen onze maatschappij. Zelf werk ik als ergotherapeute binnen een autiklasje in het buitengewoon onderwijs. Een super uitdagende job die me bovendien ook veel inzichten geeft. Personen met autisme kunnen ons namelijk heel wat leren over de maatschappij. Ik vind het dan ook enorm interessant om deze auti-brilop te zetten en anderen te inspireren. Kijken door deze bril zorgt ervoor dat Autarkie betekenisvolle vormingen samenstelt en steeds probeert te vertrekken vanuit noden en vragen van personen met ASS.

Siele

Ergotherapeute, De 3master